SÄLJA ELLER KÖPA HUS?

En snabb mätning ger en bra uppfattning om radonhalten då det är lite bråttom!

ONT OM TID?

VÄLJ EN SNABB MÄTNING

En snabb radonmätning görs under minst 7 hela dagar. Det är mycket fördelaktigt för dig om du ska köpa eller sälja din bostad om den inte redan är mätt. Det ger en god indikation på hur höga radonhalter bostaden har. Söker du omgående svar, är detta ett perfekt alternativ

En snabb radonmätning eller en korttidsmätning som det också kallas, fungerar det i stort sett likadant Som en vanlig långtidsmätning.

BESTÄLL

Genom vår shop kan du beställa det mätpaket som passar din bostad perfekt utan att betala för dosor som inte kommer till användning. För bästa resultat rekommenderar vi att en dosa beställs per väl använt rum, såsom sovrum och vardagsrum, samt minst en per våningsplan. Vid en snabb mätning kan man dock få resultat av bara en enda dosa. Vid beställning ingår mätdosor, analysering och rapport från vårt ackrediterade laboratorium, returkuvert och support av erfaren personal inom allt som gäller radon.

PLACERA UT

Dosorna ska placeras ut minst 25 cm från väggar, tak och golv, och minst 1,5 meter från ventilation. Om möjligt gärna i mitten av rummet. Dosorna bör inte placeras på fönsterbräden eller där det ofta vädras. Resultatet från din radonmätning kan då bli opålitlig. En dosa bör placeras ut i varje väl använt rum, t.ex. sovrum och vardagsrum, samt minst en dosa på varje bebott våningsplan. Om källare används som boyta, så bör även den mätas för att du ska få mest pålitligt resultat av din snabba mätning.

SKICKA TILLBAKA

En snabb mätning kan göras under minst 7 hela dagar. Vi rekommenderar dock att dosorna är utplacerade under 10 hela dagar. Detta för att ge tydligare resultat. Efter mätperioden avslutats måste mätdosorna skickas in till vårt laboratorium så fort som möjligt. Ett adresserat returkuvert ingår i det paket som skickas till dig. Efter analysering av vårt ackrediterade labb, skickas en fullständig rapport till dig inom 3-5 arbetsdagar. Skulle resultaten påvisa höga värden rekommenderas alltid en vanlig långtidsmätning för att säkerställa exakt resultat.

TA REDA PÅ HUR DITT HUS EGENTLIGEN MÅR!

7

200 Bq/m³

LÅGA VÄRDEN AV RADON

Med låga värden menar man resultat som påvisar lägre halter än 200 Bq/m3. Detta är det riktvärde som Sverige Strålskyddsmyndighet har satt som säkra halter. Om din rapport visar på halter under 200 Bq/m3 kan du vara ganska säker på att ditt hus inte är ett radonhus.

6

200 Bq/m³

HÖGA VÄRDEN AV RADON

Om din radonmätning ger resultat över 200 Bq/m3 bör en vidare utredning göras. Skulle en utredning av en erfaren besiktningsman påvisa att ditt hus är ett radonhus, så kommer hen rekommendera vilka åtgärder som kan behöva göras.