EN KLAR HÄLSORISK

Att bo och leva i ett hus med radon kan ge stora effekter på din och din familjs välmående!

VAD ÄR RADON?

Radon luktar inte, smakar inget och syns inte. Det är en ädelgas som finns i mark, byggmaterial och grundvattnet. Utan en radonmätning är det helt enkelt inte så lätt att veta om ens hus har förhöjda radonhalter eller inte. Det beror inte heller på hur man som familj lever.

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet Radium sönderfaller. Radium finns i mark, byggnadsmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Det är strålningen från dessa som kan ge skadligt höga stråldoser i bostäder. Strålningen mäts med hjälp av en radonmätning.

Det finns däremot seriösa effekter av denna gas som kan bidra till försämrad hälsa på kort och på lång sikt.

Vissa områden har högre radonrisk än andra, men oavsett var i landet du bor, bör din bostad mätas.

Om det visar sig att det är förhöjda halter så är det lätt att åtgärda av professionella åtgärdsföretag. Vi hjälper er med kunskap om hur en vidare utredning går till och vilka olika åtgärder som kan göras om det skulle visa sig att ert hus har förhöjda radonhalter.

TA REDA PÅ HUR DITT HUS EGENTLIGEN MÅR!

7

200 Bq/m³

LÅGA VÄRDEN AV RADON

Med låga värden menar man resultat som påvisar lägre halter än 200 Bq/m3. Detta är det riktvärde som Sverige Strålskyddsmyndighet har satt som säkra halter. Om din rapport visar på halter under 200 Bq/m3 kan du vara ganska säker på att ditt hus inte är ett radonhus.

6

200 Bq/m³

HÖGA VÄRDEN AV RADON

Om din radonmätning ger resultat över 200 Bq/m3 bör en vidare utredning göras. Skulle en utredning av en erfaren besiktningsman påvisa att ditt hus är ett radonhus, så kommer hen rekommendera vilka åtgärder som kan behöva göras.