DAGS FÖR RADONMÄTNING?

VÄLJ DET MÄTPAKET SOM PASSAR ER BOSTAD
I vår butik kan du köpa det mätpaket som passar just din bostad. Tänk på att beställa minst en mätdosa per våningsplan och minst två dosor totalt för ett enplanshus för att din radonmätning ska ge korrekta radonhalter. Hellre en för mycket än en för lite! För få dosor kan påvisa ett mindre pålitligt resultat.

Från 20 februari kommer alla långtidsmätningar att skickas i september inför mätning i höst.